Dlaczego Colway Kolagen Naturalny ? 

Kilkunastoletnie doświadczenie polskie wskazuje, że osoby wchodzące w network marketing dzielą się na tych, którzy chcą dorobić do uzyskanych dochodów - i wizjonerów, którzy wiedzą, że co piąty amerykański milioner dorobił się na sieci sprzedaży bezpośredniej.
Nie proponujemy zatem Państwu skomplikowanej drabiny sukcesu. Sieć nasza, bez tytułomanii, przewiduje zaledwie dwa szczeble kariery: Dystrybutora i Menedżera, z tym że na osobę zdobywającą Nominację Menedżerską czekają naprawdę godne pieniądze.
 

                Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej zapewnia na stałe:

 
 1) prawo do nabycia kompletu materiałów niezbędnych do podęcia dystrybucji
     produktu i budowy sieci - non profit, w cenie kosztów ich wytworzenia;

 2) prawo nabycia Kolagenu Naturalnego Unikalna Formuła Q 5-26 w     dowolnej ilości w dowolnym, dostępnym aktualnie u Menadżera asortymencie, już z rabatem 30%;


 3) prawo do tworzenia grupy konsumenckiej;

Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej nie obliguje Dystrybutora ani do nabycia produktów, ani do rejestrowania działalności gospodarczej.
Dystrybutorowi przysługują następujące rabaty od cennika COLWAY, obowiązującego w sprzedaży detalicznej Kolagenu Naturalnego Unikalna Formuła 5-23:

  30% - po podpisaniu Umowy Dystrybucyjnej;

  34% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów od 3001 zł do 6000,00 zł
            liczonego w cenach detalicznych;

  38% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów od 6001 zł do 9000,00 zł
            liczonego w cenach detalicznych;

  42% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 9001 do 12000,00 zł
            liczonego w cenach detalicznych;


Po osiągnięciu poziomu zakupów 12.001,00 zł liczonego w cenach detalicznych otrzymanie  nominacji menedżerskiej uprawniającej  do czerpania profitów z obrotu zbudowanej przez siebie w międzyczasie struktury.

  Omawiając System marketingowy należy dostrzec cechy szczególne sieci, odróżniające COLWAY od innych marketingów sieciowych:

1) System wpisany jest w umowy cywilno-prawne, Dystrybucyjna i Menedżerska podpisywane przez zarząd spółki jawnej i uczestnika, co jest pierwszym takim casusem w światowym marketingu sieciowym. Gwarantuje to bezpieczeństwo prawne dla uczestników i zasadę niezmienialności reguł, tak powszechnie łamaną w wielu marketingach sieciowych

2) Jest dostępny tak samo placówkom handlowym, jak i sprzedawcom bezpośrednim, wysyłkowym, internetowym - można sponsorować hurtownie i nawet wielka hurtownia nie ma szans obejścia swojego maleńkiego dostawcy

3)  Od nikogo nie żąda się wyłącznej lojalności

4)  Wszelkie dochody gwarantuje umową

5)  Zapewnia prawnie niezmienialność reguł gry

 6) Twórcy biznesu odpowiadają własnym majątkiem za realizację umów o współpracy

7)  Ceny produktów są dostosowane do polskich kieszeni

8)  Rabaty zakupowe sięgają 42%, a prowizje oprócz nich - 28% cen detalicznych 

9)  Nie nakłada żadnych przymusów zakupowych

10) Nie wymaga dokonania obrotu w żadnym, konkretnym czasie

11)  Nie ma "starterów", ani opłat za uczestnictwo

12)  Materiały reklamowe i informacyjne nabywa się bez marży, w kosztach ich wytworzenia

13)  Zapewnia menedżerom możliwość odbioru prowizji za każdą złotówkę obrotu ich struktury, poprzez prawo rozdysponowania tego obrotu

14)  Nie wymaga praktycznie od nikogo dokonywania sprzedaży detalicznej

15) Początek nie wymaga inwestycji